"Bóg się rodzi..."

Kartka Franka

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy by ten wyjątkowy czas przyniósł
pokój, nadzieję i miłość.
Niech radość z narodzenia Dzieciątka
przesłoni wszelkie trudności i niepokój,
a Nowy Rok przywita nas wiarą  i optymizmem,
że wszystkie nasze marzenia i nadzieje
staną się rzeczywistością.
Szczęśliwych Świąt i pomyślności w roku 2021 życzą:
Dyr. Anna Stojek
Grono Pedagogiczne
Pracownicy PSP 10