„List do Rodziców – ekologia to nie fanaberia”

  • Drukuj

Moi Drodzy, oto kolejny sukces naszego ucznia!!!

Patryk Kaczmarzyk, uczeń kl. VIB laureatem Konkursu Ekologicznego, pt. „List do Rodziców – ekologia to nie fanaberia”, organizowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, w ramach zadania „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania
z odpadami – edycja 2020.
Patryk zajął I miejsce w konkursie ekologicznym na szczeblu klas IV – VI szkół podstawowych.
Patryku! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego i realizowany na dwóch szczeblach, tj.:
 uczniowie klas IV-VI
 uczniowie klas VII – VIII.
Przedmiotem konkursu było przygotowanie listu do własnych rodziców, celem zwrócenia ich uwagi na ilość wytwarzanych odpadów w gospodarstwie domowym oraz na problem zaśmiecania Ziemi. List miał być jednocześnie prośbą o troskę o naszą planetę.
W ramach konkursu zostało nadesłanych 69 prac, w tym:
 50 prac - uczniowie klas IV – VI
 19 prac – uczniowie klas VII – VIII
Konkurs cieszył się dużym odzewem wśród młodzieży i zainteresowaniem tematem ekologii.
A oto kilka najciekawszych stwierdzeń młodych autorów na temat ekologii:
„Najlepsze odpady to te, które w ogóle nie powstają.”
„Nie możemy uchronić całej Ziemi przez postępowaniem innych ludzi, więc powinniśmy zacząć od nas samych i naszego domu. W tej sprawie najważniejsza jest samodyscyplina.”
„Zaczynając od nas, możemy jak domino poruszyć ludzkie sumienia”.
„Ekologia to przede wszystkim umiejętność codziennych wyborów i małych rzeczy, które składają się na ogromny efekt.”
„Żeby skłonić ludzi do działań, które chronią środowisko należy je uprościć oraz uczynić osobistymi”.
Moi Drodzy, a więc dbajmy o naszą Planetę Ziemię!

Opracowała: Lidia Szeląg